La Piràmide de Maslow - 107FM

El programa pren com a fil argumental LA PIRÀMIDE DE MASLOW, o jerarquia de les necessitats humanes. Una teoria presentada pel psicòleg americà Abraham Maslow l'any 1934. En ella es divideix en cinc graons acumulatius les necessitats de l'espècia humana.
Relacionant aquesta idea amb el comerç local, podem veure de quina manera aquest ens pot ajudar a assolir i a satisfer les necessitats derivades dels diferents graons.